KANCELARIE ADWOKACKIE

KANCELARIE ADWOKACKIE

ADWOKAT ELŻBIETY FIDZIŃSKIEJ

ADWOKATA TOMASZA FIDZIŃSKIEGO

Doświadczenie
Rzetelność
Innowacyjność

O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbiety Fidzińskiej oraz Adwokata Tomasza Fidzińskiego to dwie odrębne Kancelaria które stale ze sobą współpracują.

Obie Kancelarie powstały w roku 1991 , natomiast od roku 1999 siedzibą obydwu Kancelarii jest biuro położone w Krakowie przy placu Kossaka 3/1

Dzięki ścisłej współpracy obydwu Kancelarii jak i współpracy z innymi uprawnionymi i wykwalifikowanymi prawnikami możemy świadczyć pomoc prawną dla klientów z szerokim spektrum spraw. Szerzej o zakresie usług w zakładce Specjalizacje.

Doświadczenie jakie zdobywaliśmy przez lata jest przez nas wykorzystywane w bieżącej pracy prawnika – adwokata. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku Kancelarie wykorzystują nowoczesne metody komunikacji z klientem oraz optymalizują koszty związane z pracą zleconą Kancelarii.

Nasze Kancelarie pozostają w stałej współpracy z Kancelarią Podatkową Doradcy Podatkowego Zdzisławem Daniek, której siedziba znajduje się w mieście Kraków.

PRAWNICY

ADWOKAT TOMASZ FIDZIŃSKI

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację radcowską. Zawód rady prawnego wykonywał do 2000 roku i w tym samym roku uzyskał wpis na listę adwokatów. Adwokat Tomasz Fidziński specjalizuje się głównie w szeroko rozumianym prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie mieszkaniowym - prawie spółdzielczym oraz lokalowym.

Adwokat Tomasz Fidziński posiada bogate doświadczenie w pomocy prawnej w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi. Swoją praktykę zawodową świadczy przede wszystkim w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. W ramach współpracy ze spółdzielniami jak i wspólnotami mieszkaniowymi dąży do skutecznej windykacji należności związanych z korzystaniem z lokalu jak i prowadzeniem postępowań związanych z innymi roszczeniami związanymi z posiadaniem lokalu.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Fidzińskiego prowadziła prawną obsługę jednostek samorządu terytorialnego.

W bieżącej pracy Adwokat Tomasz Fidziński reprezentuje osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz instytucjami publicznymi.

ADWOKAT ELŻBIETA FIDZIŃSKA

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1985 roku ukończyła aplikację sądową a następnie w 1986 roku złożyła egzamin radcowski. Zawód rady prawnego wykonywała do 2000 roku. W 1993 roku została wpisana na listę adwokatów. Adwokat Elżbieta Fidzińska specjalizuje się głównie w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, cywilnym oraz karnym.

Adwokat Elżbieta Fidzińska posiada doświadczenie w zakresie pomocy prawnej w realizacji inwestycji budowlanych jak i roszczeń powykonawczych. Dzięki współpracy z największymi podmiotami kapitałowymi na terenie małopolski posiada doświadczenie z zakresu prawa spółek obejmujące opracowywanie projektów statutów i umów spółek, projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu przekształcenia, łączenia i podziału spółek.

W przeciągu swojej długiej praktyki Adwokat Elżbieta Fidzińska prowadziła mnogą ilość postępowań związanych z prawem rodzinnym, w szczególności : rozwodów, separacji i postępowań pobocznych takich jak m.in. ustalenie kontaktów z małoletnimi oraz podział majątku.

Adwokat Elżbieta Fidzińska stale reprezentuje klientów przez sądami powszechnymi, administracyjnym, instytucjami publicznymi jak i przed kontrahentami.

W bieżącej pracy stale reprezentuje osoby fizyczne oraz obsługuje małe, średnie i duże podmioty gospodarcze z branży budowlanej, montażowej, wytwórczej, transportowej oraz handlowej.

Aplikant Adwokacki Sylwia Gurgul

Elżbieta Lalik

Studentka ostatniego roku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji. Zajmuje się obsługą administracyjną Kancelarii Adwokackich.

SPECJALIZACJE

Klienci indywidualni

Kancelarie Adwokackie świadczą pomoc prawną dla klientów indywidualnych z zakresu:

Prawa cywilnego:
Prawa Rodzinnego:
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
Prawa Karnego:
Prawa Administracyjnego:

Przedsiębiorcy/ Podmioty gospodarcze

Kancelarie Adwokackie prowadzą stałą obsługę podmiotów gospodarczych polegającą w szczególności na:

 • reprezentacji i zastępstwie procesowym w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi, organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi
 • windykacji należności (w tym w postępowaniu upominawczym i nakazowym)
 • udzielaniu porad prawych
 • pomocy prawnej przy negocjacjach, zawieraniu porozumień
 • opiniowanie umów z szczególnym uwzględnieniem wskazania/ eliminacji ryzyka zawarcia danej umowy
 • sporządzaniem projektów umów z różnych dziedzin prawa i z zakresu obrotu gospodarczego, projektów uchwał, statutów, regulaminów.
 • kompleksowej obsłudze prawnej w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorców (przekształcenia, podział, połączenia) a także w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
 • pomocy w zakresie prawnej obsługi zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych
 • pełnieniu dyżurów w siedzibie podmiotów,
 • pomocy prawnej w sukcesji przedsiębiorstwa na rzecz zstępnych lub innych podmiotów oraz:
  • obrony członków zarządów w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym (tzw. white collar crime)
  • reprezentowanie członków zarządu w postępowaniach z art. 299 k.s.h.
ODSZKODOWANIA

Kancelarie Adwokackie Adw. Elżbiety Fidzińskiej oraz Adw. Tomasza Fidzińskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientom oferują możliwość dochodzenia odszkodowania od podmiotów zobowiązanych z tytułu:

 • szkód komunikacyjnych
 • szkód majątkowych (związanych z ubezpieczeniem nieruchomości budynkowych)
 • szkód/krzywd wyrządzonych szeroko pojętym błędem medycznym
 • zadośćuczynienia za utratę osoby bliskiej
 • szkód rolniczych
 • szkód łowieckich
 • opóźnienia w lotach/ odwołania lotu
 • nienależycie lub niewykonanej imprezy turystycznej.
 • oraz innych podobnych nie ujętych.

Mając na uwadze skomplikowany charakter powyższych sprawy, Kancelarie Adwokackie oferują pierwsze bezpłatne spotkanie w którym to klient opowie o sprawie i ewentualnie przedstawi dokumenty które posiada. Po tym spotkaniu zostaną przedstawione Państwu możliwości dalszej współpracy z Kancelarią.

W celu umówienia spotkania , proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Kancelarią (podany w zakładce Kontakt).

WYNAGRODZENIE

Klienci indywidualni

Wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej Adw. Elżbiety Fidzińskiej oraz Adw. Tomasza Fidzińskiego jest określane podczas pierwszej porady prawnej , której koszt będzie uwzględniony na poczet prowadzonej sprawy.

Co do zasady wynagrodzenie określane jest na warunkach wskazanych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Jednakże ostateczne wynagrodzenie jest uzależnione od poziomu skomplikowania sprawy oraz czasu, jaki zostanie poświęcony na daną sprawę .

Istnieje możliwość rozliczania się w systemie godzinowych, od sprawy, od sucess fee (tzw. wynagrodzenie od korzystnego rozstrzygnięcia dla Klienta) oraz w systemie mieszanym. Koszty związane z daną sprawą pokrywa Klient.

Podmioty Gospodarcze

W zakresie wynagrodzenia za obsługę podmiotów gospodarczych Kancelarie Adwokackie Adw. Elżbiety Fidzińskiej oraz Adw. Tomasza Fidzińskiego oferują możliwość rozliczania się poprzez:

 • stawkę godzinową
 • stawkę ryczałtową
 • stawkę od danej sprawy

W zależności od potrzeb istnieje możliwość odbywania dyżurów w siedzibie podmiotu.

Określenie zakresu współpracy jest uzależnione od charakteru prowadzonej działalności oraz jej rozmiarów.

KONTAKT

Kancelarie Adwokackie Adw. Elżbiety Fidzińskiej Adw. Tomasza Fidzińskiego

31-106 Kraków Pl. Kossaka 3/1

Tel stacjonarny: 12 429 21 05 Tel komórkowy: +48 512 396 963 E-mail: kancelaria@fidzinscy.pl